Saturday, August 3, 2013

ЖАК УЭТЕРФОРД "ӨНӨӨГИЙН ЕРТӨНЦИЙГ ҮНДЭСЛЭГЧ ЭЗЭН"
Алдар суугаа дуурсгасан
Аугаа их тэр хааныг
Чингис хаан хэмээх агаад
Аливаад түүн шиг амжилт олсон нь
Аль ч нутаг оронд үгүй ажээ
ЖЕФФРИ ЧОСЕР/ Хөдөөх эргийн домог/
Кантеюбюрийн домог 1395 он